SON DAKİKA
Hava Durumu

Kamuoyu Bakanlığı

Yazının Giriş Tarihi: 21.12.2022 12:56
Yazının Güncellenme Tarihi: 21.12.2022 12:57

                                                                                                                                                                           

Farabi’ye göre insanın var olma amacı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaktır.

***

Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş, katıldığım eğitim seminerinde, insanın dünyaya mutlu olmaya geldiğini ama çeşitli sebeplerle mutluluğunun elinden alındığını, biz, Türk Milliyetçilerinin insanı mutlu edecek yönetim ve sistemler geliştirmemiz gerektiğini ifade etmişti.

İnsanlığı mutlu edecek nasıl bir yapı meydana getirebilsin ki, hem milletimizi algıların karanlık dünyasından kurtarıp milli şuura yöneltilebilsin hem de tüm insanlığa irşat yollarını açarak “şeytan aklın” oyunları bozulabilsin ve huzur ile barış tüm dünyayı sarsın?

Bu düşüncelerin ışığında; 2007 yılında MHP’den Bursa Milletvekili aday adayı olduğum dönemde yaptığım basın açıklamasında ilk defa “Kamuoyu Bakanlığı’ndan bahsetmiş, “kamuoyu” başlığının önümüzdeki yıllarda çok fazla önem arz edeceğinin altını çizmiş, medya ve algı konusuna ayrıca dikkat çekmiştim.

Düşüncelerimizdeki haklılık yaşanan süreçle birlikte ortaya çıktı. Bugün; adeta yöneticilerin değil algıların yönlendirdiği bir toplum yapısı ile karşı karşıya kaldık.

Algıların karanlık dünyasında, sömürü düzeninde azap çeken insanlığın kurtuluşuna çare olacak projeler düşünürken, insanı özne olarak alan yeni bir bakanlığın kurulması fikri ile o günlerden sonra “Kamuoyu Bakanlığı” projesi üzerine yoğunlaştım.

Başta Kamuoyu Bakanlığı olmak üzere burada adı geçen BAM (Bilim-Ahlak-Millilik) Kalite Sistem Merkezi, Moral-Motivasyon ve Psikolojik Destek Merkezleri, Millet Mühendisliği gibi kavramlar daha önce hiçbir yerde adı ve konusu geçmeyen ilk kez tarafımdan kullanılan isim ve kavramlardır.

***

Uzun yıllardır üzerinde fikir çilesi çektiğim projemi yakın günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman Beyefendiye takdim ettim. Sonrasında kendisi ile görüşmemde bu projemi çok beğendiğini ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye takdim edeceğini söyledi.

Kendilerine bu yakın ilgi ve alakalarından dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunarım.

Kamuoyu Bakanlığı adlı projemi ilk kez buradan paylaşıyorum…

***

Her şey insanla kaimdir, kâinatta her şey insanda düğümlenir. Sistemler, planlar-projeler, kurumlar-kuruluşlar, teşkilatlar, bakanlıklar, kanunlar-yönetmelikler, hepsi, önünde sonunda insanların zihniyeti, seviyesi, algısı, görgüsü, bilgisi ve kapasitesine göre hal ve duruş alır ve ona göre yürütülür. 

Daha güzel, daha mükemmel kanunlar yapmaktan daha önemli olan, onları hayata geçirip, işlerliğini sağlayacak insanları yetiştirme meselesidir. Ayrıca liyakat esasına dayalı toplum yapısı oluşturma meselesidir.

Projemiz olan Kamuoyu Bakanlığının öznesi insandır. Merkezinde toplumun en küçük birimi olan bireyi alır ve mutlu, huzurlu, sağlıklı, erdemli, ahlaklı, şahsiyetli, irfanlı bireyden; mutlu, huzurlu, sağlıklı, ahlaklı bilgili topluma yönelimi amaçlar.

Diğer bakanlıklar sistemleri, kurumları temel alırken; mesela Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini, Eğitim Bakanlığı eğitimi ya da Savunma Bakanlığı savunma sistemini ele alırken, öznesi insan olan Kamuoyu Bakanlığı, birey-devlet ikileminin denklemini kurgulayıp, merkezine bireyi alarak, çocukluğundan yaşlılığına kadar birey bazlı çözümler üreten sistem yapısını oluşturup, faaliyetlerini yürütecektir.

Kamuoyu Bakanlığı; kişinin çocukluk evresinden başlayarak yaşlılık evresine kadar geçen sürede, her bir anında yanında olacak, kişiyi kabiliyetleri, eğitimi, ilgisi ve becerisi ile toplum için faydalı bir konumda değerlendirmenin çabasının yanı sıra psikolojik, moral motivasyon ve manevi yönden desteleyecek faaliyetleri organize edecektir. Milletimizin moral değerlerini yüksek tutarak, ortak hedefe yönelmesini sağlayacak proje ve oluşumlara imza atacaktır.

Kamuoyu Bakanlığımız ile nüfusumuzun demografik yapısı çıkartılarak; vatandaşlarımızı karakter, beceri, bilgi, ilgi, yetkinliklerine göre kayıt altına alarak her bireyi en etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Kamuoyu Bakanlığı; bireyler üzerindeki bire bir çalışması, Milli Siyaset Merkezi ve BAM Kalite Standartları marifeti ile millet ve devlet bütünleşmesini sağlayarak, millet-devlet hayatımıza ayrıca yüksek hamle gücü kazandıracaktır. 

Milli Siyaset Merkezi; milli şuur ve milli refleksin devlet ve millet hayatının her bir noktasında aktif olmasını sağlayacak faaliyet, plan ve projelerin oluşturulması yönünde çalışmalar yürütecektir.

Devletin tüm kurumları ile birlikte senkronize hareket etmesini sağlayacak, ülke ve dünya gündemi ile birlikte milli projelerin takip ve denetimini yapılacağı, tüm bakanlıklardan üst düzey yetkililerin katıldığı koordinasyon ve icra toplantıları organize edecektir.

BAM(Bilim-Ahlak-Millilik) Kalite Sistem Merkezi;

Bilim zihniyeti edinmiş, şahsiyet ve karakteri gelişmiş, milli şuur ve milli refleks ile donanmış, dini inançlarıyla ruhu beslenmiş, yüksek bir ahlakla vicdanı teşekkül etmiş şahsiyetli fertlerin yetişebilmesi için BAM Kalite Standartlarının hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

BAM Kalite Sistem Merkezi kamuda-özel sektörde çalışan vatandaşlarımız ve eğitim sistemi içerisindeki çocuklarımız olmak üzere, topyekûn insan kaynağımızın daha ahlaklı, irfanlı ve daha liyakatli, milli şuur içerisinde bir hale getirmek için faaliyet gösterecektir. Bu bağlamda, BAM Kalite Standartları ile milliliği, ahlakı ve liyakati esas alan prosedür ve talimatlar ile kalite standartları oluşturup, tüm toplum hayatımızda bu kalite planlarının hayata geçmesinin temini için faaliyetler oluşturacaktır.

Kamu kurumları, özel sektör, iş hayatı ve eğitim hayatımız başta olmak üzere toplumun her kesiminde Türk töresi ve İslam ahlakı ve görgü kuralları özendirilecek, kamu ve eğitim kuruluşlarında yaptırımlar uygulanacaktır. Ahlak, dürüstlük, tarih şuuru, liyakat, israf vb. milli ve etik değerlere getirilecek olan yazılı standartlar ile hükümetlere, şahıslara, çıkar gruplarına göre anlayışların yerini Türk töresi, milli şuur, bilinç ve görgü kuralları esaslarının standartlar dâhilinde yaygınlaşması sağlanacaktır.

***

Moral-Motivasyon ve Psikolojik Destek Merkezleri

Moral-Motivasyon ve Psikolojik Destek Merkezleri marifeti ile her bireyin kaygı seviyesi, endişe durumu, şiddete meyilli olma durumu ve stres seviyesi ile birlikte fobileri bağlamındaki psikolojik durumu sürekli gözlem altında tutularak milletimizin psikolojik sağlık haritası güncel olarak tutulacaktır. Bu sayede bireylerin moral motivasyonları ve psikolojik durumları için iyileştirme ve gerekli önlem faaliyetleri aktif olarak yapılabilecektir.

Ruh yalnızlığı içerisindeki her bireyimiz sürekli gözlem ve kontrol altında tutulacaktır. Zihinlere yönelik, bireylerin moral ve motivasyonuna yönelik algı operasyonlarının bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

***

Millet Mühendisliği

Milletimizi çağın bunalımından çıkarıp, yeni ufuklara taşıyacak bilim zihniyetine ve uzman kadrolara ihtiyacı vardır. Ve bu uzman kadrolar da ülkenin çözüm bekleyen sosyal meselelerinin aşılması için, araştırıcı, özgün düşünme kabiliyeti gelişmiş, verimli ve koordinasyonlu çalışmayı prensip edinmiş, alanında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşan uzman kadrolar olması gerekmektedir.

Teknolojik gelişmelerin mimarları nasıl ki teknik kadrolar ve mühendisler ise, sosyal ve kültürel hayatımızdaki gelişmelerin öncüleri de Kamuoyu Bakanlığı bünyesindeki Millet Mühendisleri olacaktır.

Geleceğin sosyal ve kültürel mimarları olacak olan bu kadrolar aynı zamanda gelecek nesillerin kılavuzu da olacak kadrolardır.

Hem fen bilimlerin de hem de sosyal bilimlerde de başarı gösteren, eğitim-başarı düzeyi yüksek kişilerin oluşturacağı Millet Mühendisleri; akademik anlamda bilgi ile donanmış olmalarının yanı sıra, milli şuur-milli refleks içerisinde, fedakâr, yüksek ideal ve ahlak sahibi olarak, milletimizin sosyal ve kültürel gelişiminde önderlik edecek kadrolar olacaktır.

Millet Mühendisleri Türkiye’yi harekete geçirebilecek, hamle gücü kazandırabilecek, halka iyi örnek olarak, birer bilgi ve sevgi çağlayanı olarak, toplumun manevi kalkınmasında öncü roller üstlenecektir.

***

Toplumların en önemli kaynağı insan kaynağıdır. Petrol, doğalgaz, su kaynaklarından daha da önceliklidir.

İnsan sermayesi o toplumun bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kapsar.

Günümüzde kıt olan finansal sermaye değil, proje üretebilen ve disiplinle uygulayabilen yaratıcı insan sermayesidir. “

Böylesine önemli bir kaynağın israf edilmemesi, etkili bir biçimde kullanılması devletler için en öncelikli ve en önemli hedef olmalıdır.

Kamuoyu Bakanlığı marifeti ile insan kaynağımız dönemlere ayrılarak takip ve gelişim faaliyetleri düzenlenecektir.

       Çocukluk Dönemi       Okul Eğitim ve Gençlik Dönemi       İş-Mesleki Dönem       Yaşlılık Dönemi

***

Evrensel hedef ile Kamuoyu Bakanlığı projemiz, birey-millet-devlet üçgeninde meydana getirilen iyi, doğru ve güzelliklerin tüm insanlık alemi ile buluşturulmasını amaç edinir.

İnsan olma şuurunda şahsiyetli fertlerden oluşan bir millet yapısını tesis edecek sistem, program ve öğretileri toplumumuz ve insanlığın önüne model olarak sunmak biliminde ötesinde bir insanlık vazifesidir. Bu sebeple gelinen süreçte yalnızlaştırılan insanı yeniden şahsiyetli birey yaparak milli ve insani değerleri ile bütünleştirecek projeleri Kamuoyu Bakanlığı marifeti ile hayata geçirmek en büyük hedefimiz olacaktır.

Dünya, yeni bir düzenin oluşumu öncesini yaşamaktadır. Dünya rollerinin yenilendiği bu dönemde; huzur, mutluluk, adalet arayışındaki insanlığın önder olarak Türk Milletini başkahraman rolünde yeniden tarih sahnesinde görmek istediğinin işaretleri son yıllarda iyice belirgin hale geldi.

***

Demir dağları eriten bir medeniyet; gönülleri pas tutmuş, zihinleri kir bağlamış insanlığa çare olup onu yeni ufuklara taşıyacaktır.

Türk’ün yaşa ve yaşat ilkesi tamda bu noktada dünyanın beklediği ilaçtır. Özünde elde ettiği iyiyi, güzeli, doğruyu yaşayıp bunu tüm dünyaya sunmak ve elde ettiği zenginliği, müreffeh hayatı tüm insanlığın emrine sunarak “yaşa ve yaşat ilkesi” ile tüm insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamak.

Allah Türk’e yaratılışında yönetme kabiliyetini bağışlamıştır. Önemli olan Türk Milletinin kendi özüne dönmesi ve bu dönüş ile tarihi sorumluluğunun farkına varmasıdır. Çünkü bilerek ya da bilmeden adalet ve mutluluğu arayan tüm insanlık Türk’ün yolbaşcılığında yeni bir dünya düzenini beklemektedir. Beklenen Türk; insan haklarını ihlal etmeden, adaletli bir dünyanın oluşumunda yeni bir tarih yazacaktır.

“Ankara, Ankara güzel Ankara,

Seni görmek ister her bahtı kara.

Senden yardım umar her düşen dara

Yetersin onlara güzel Ankara.”

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.